آرشیو نویسنده: داود شمس

لوله کاروگیت یا دوجداره لوله کاروگیت یا دو جداره از…

ادامه مطلب

لوله های تولیدی شرکت به صورت کوپلر سر خود بوده…

ادامه مطلب

از این روش معموالً برای اتصال لوله های پلی اتیلن…

ادامه مطلب

مزایای نسل جـدید لـولـه‌های دوجداره کاروگیت لوله کاروگیت فاضلابی امروزه…

ادامه مطلب

4/4